Alicja Kielan

Email
Instagram
Koniec

Projekt Koniec to seria fotograficzna oparta na profetycznych zwiastunach końca świata oraz osobistych świadectwach jego przeżywania.
Na projekt składają się serie statycznych pejzaży – widoków terenów silnie eksploatowanych przez człowieka, którego działania prowadzą do przekształceń oraz nieodwracalnych zniszczeń środowiska. Drugą składową projektu są portrety, tu uwagę koncentruję na “osobistych końcach świata”. Ta część projektu jest zaproszeniem do wspólnego przepracowywania trudnych, intymnych doświadczeń.

Zamierzam spoić te dwie perspektywy postrzegania „końca świata” i wyeksponować analogię między procesami zachodzącymi w naturze i psychice człowieka. Zestawiając ze sobą obrazy natury i jej nieprzeniknionej siły z obrazami człowieka i jego cielesności, chcę uwypuklać podobieństwa między zmiennością świata i kruchością ludzkiego życia.

2020-2022